Rhowch y dechrau gorau i’ch plentyn!


Yw eich plant yn edrych am rywbeth i’w wneud yn ystod gwyliau’r ysgol? Beth am eu danfon i glwb chwaraeon Sgiliau?

Mae ein clybiau wedi eu cynllunio ar gyfer bechgyn a merched 6-11 oed. P’un ai eu bod yn chwaraewyr profiadol neu yn rhoi cynnig iddi am y tro cyntaf. Mae clwb chwaraeon Sgiliau yn plesio pob gallu.

O ddysgu chwaraeon, sgiliau a thechnegau newydd i wneud ffrindiau newydd – ein nod yw i ddarparu clybiau hwylus a chyffrous.